GDPR

REGISTER - PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 

Register över behandling

SolidCos Group AB är personuppgiftsansvarig och är därför skyldig att föra ett register över behandling som utförs under vårt ansvar.

 

Namn och kontaktuppgifter

HairGear.se ägs och administeras av SolidCos Group AB.

SolidCos Group AB, 556916-8312, är personuppgiftsansvarig. Företaget har lager och kontor på på Slottsmöllan 10B, 302 31 Halmstad. Vår webbsida är www.solidcos.com och vi kan nås på telefonnummer 010-169 19 00 eller support@solidcos.com

SolidCos Group AB är inte gemensamt personuppgiftsansvarig med annat företag/annan organisation.

Företaget saknar företrädare och dataskyddsombud.

 

Ändamålen med behandlingen

SolidCos Group AB behandlar personuppgifter för flera olika ändamål, bland annat för att kunna utföra våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter med våra kunder, men också för att utföra våra arbetsrättsliga skyldigheter för våra anställda.

Som ny kund måste du uppge namn, e-post och organisationsnummer i samband med din registrering. Vid en beställning behöver du komplettera med de uppgifter som behövs för att vi ska kunna leverara din order. Vid en beställning godkänner du att SolidCos Ggorup AB lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullgöra leverans, betalning samt i marknadsföringssyfte.

 

Kategorier av registrerade samt kategorier av personuppgifter

SolidCos Group AB behandlar endast personuppgifter om personer över 18 år eller om personen har vårdnadshavarens samtycke. Företaget riktar sig mot svenska och internationella företag samt privatpersoner bosatta i Sverige, vilket innebär att företaget behandlar personuppgifter avseende personer som befinner sig inom och utanför landets gränser.

SolidCos Group AB behandlar endast de personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter. Företaget behandlar så få integritetskänsliga uppgifter som möjligt, däremot inga särskilda kategorier av personuppgifter/känsliga personuppgifter.

 

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut

SolidCos Group AB behandlar personuppgifter konfidentiellt, vilket innebär att utlämnande sker med stor restriktivitet. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag inom koncernen om det behövs för att uppfylla skyldigheter som företaget omfattas av alternativt om kunden har lämnat samtycke för utlämning.

SolidCos Group AB kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndighet eller annan organisation om det krävs enligt lag. Dina uppgifter kan lämnas vidare till våra logistikpartners för att de ska kunna ta hand om leveransen till dig.

 

Överföringar av personuppgifter till ett tredjeland

SolidCos Group AB har endast verksamhet i Sverige, vilket innebär att all personuppgiftsbehandling kommer att ske i Sverige. Det innebär också att det inte finns någon mottagare i tredjeland eller internationell organisation som kommer att få tillgång till personuppgifterna. Några särskilda lämpliga skyddsåtgärder har därför inte vidtagits med anledning av tredjelandsöverföring.

 

Tidsfrister för radering av de olika kategorierna av personuppgifter

SolidCos Group AB strävar efter att inte behandla personuppgifter under en längre tid än vad som behövs för att uppnå ändamålen med behandlingen. Utgångspunkten är därför att vi inte behandlar personuppgifter om det inte föreligger avtal med kunden eller annars behövs för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

 

Radering av personuppgifter  

Du kan när som helst kontakta oss och begära att din uppgifter raderas eller begära ut de uppgifter vi har sparat. Vill du inte ha fler e-postutskick kan du enkelt avregistrera dig via länken i det senaste mailet du fått ifrån oss.

 

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

SolidCos Group AB har vid utformningen av datorprogram i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Med anledning av att SolidCos Group AB inte behandlar särskilda kategorier av personuppgifter / känsliga personuppgifter bedömer vi att alltför långtgående säkerhetsåtgärder inte behöver vidtas. SolidCos Group AB strävar dock efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt användande eller obehörigt röjande, bland annat genom behörighetsstyrning och loggsystem.


Klarnas dataskyddspolicy

“För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.